კანავიტი

  • ვიტამინი K1 K ვიტამინის ერთადერთ რეკომენდებული ფორმა
  • დეფიციტის მკურნალობისა და პრევენციისთვის კლინიკურად
  • დამტკიცებული ეფექტურობითა და უსაფრთხოებით
  • K ვიტამინი წარმოადგენს კოფაქტორს სისხლის შედედებაში მონაწილე
  • 7 ცილის, მათ შორის კოაგულაციის 4 ფაქტორის (პროთრომბინი, VII, IX, X ფაქტორი) აქტივაციისთვის.
  • K ვიტამინის დეფიციტი იწვევს ჰიპოკოაგულაციას და სისხლდენას.
კანავიტი - ერთადერთი K1 ვიტამინი
იხილეთ ანოტაცია