დესაროლი

დესაროლი მიეკუთვნება მადის აღმძვრელი მედიკამენტების ჯგუფს
იხილეთ ანოტაცია