კონფერენცია თემაზე: „აზიოპტიკი - ერთადერთი მაკროლიდი თვალის წვეთის სახით“. თბილისი. 2019 წელი.

რესპირატორთა ასოციაციის მეექვსე საერთაშორისო კონგრესი. ბათუმი. 2018 წელი.

გასვლითი - გასართობი ღონისძიება. რუსთავი. 2018 წელი