კორტაირი

0,25მგ/მლ 2მლ დოზირებული საინჰალაციო სუსპენზია
0,5 მგ/2მლ დოზირებული საინჰალაციო სუსპენზია

ბუდესონიდის სასუნთქი ძალა

ბრონქული ასთმა , რომელიც საჭიროებს შემანარჩუნებელი თერაპიის ჩატარებას გლუკოკორტიკოსტეროიდებით

ფილტვების ქრონიკული ობსტრუქციული დაავადება ( ფქოდ )

სასუნთქი გზების ობსტრუქციით მიმდინარე დაავადებები