კანავიტი

ფიტომენადიონი 10მგ/მლ 1მლ ამპულები N5

კანავიტი - ერთადერთი K1 ვიტამინი

ვიტამინი K1 K ვიტამინის ერთადერთ რეკომენდებული ფორმა დეფიციტის მკურნალობისა და პრევენციისთვის კლინიკურად დამტკიცებული ეფექტურობითა და უსაფრთხოებით

K ვიტამინი წარმოადგენს კოფაქტორს სისხლის შედედებაში მონაწილე 7 ცილის, მათ შორის კოაგულაციის 4 ფაქტორის (პროთრომბინი, VII, IX, X ფაქტორი) აქტივაციისთვის. K ვიტამინის დეფიციტი იწვევს ჰიპოკოაგულაციას და სისხლდენას.